Project afgerond

Multi oplossing

Informatie

Een multi oplossing in de zin van een gelijke installatie bij uzelf en een of meerdere buren. De aanblik biedt een meer uniform herhalend beeld dat kwaliteit en rust uitstraalt. Natuurlijk bieden wij bij een multi oplossing schaalvoordeel vertaald naar een vriendelijkere prijs voor eenzelfde kwaliteit.